شادمهر عقیلی

نت و تبلچر
تعداد نت و تبلچر
13
آکورد
تعداد آکورد
20
آموزش
تعداد آموزش
7

شادمهر عقیلی

مشکوک

نت و تبلچر

شادمهر عقیلی

گل یاس

نت و تبلچر

شادمهر عقیلی

بی تابی

نت و تبلچر

شادمهر عقیلی

آتیش بازی

نت و تبلچر

شادمهر عقیلی

یخ زدم

نت و تبلچر آکورد اجرا

شادمهر عقیلی

عوض نمیشی

نت و تبلچر آکورد اجرا

شادمهر عقیلی

کوه

آکورد

شادمهر عقیلی

بارون دلم خواست

آکورد

شادمهر عقیلی

انتخاب

آکورد

شادمهر عقیلی

اتیش بازی

آکورد

شادمهر عقیلی

پر پرواز

نت و تبلچر

شادمهر عقیلی

خواب خوش

آکورد

شادمهر عقیلی

باور

نت و تبلچر

شادمهر عقیلی

چه خوابایی

آکورد

شادمهر عقیلی

عادت

آکورد

شادمهر عقیلی

وقتی که بد میشم

آکورد

شادمهر عقیلی

پاییز

آکورد

شادمهر عقیلی

دور شدی

آکورد

شادمهر عقیلی

حالم عوض میشه

آکورد

شادمهر عقیلی

ستاره

آکورد

شادمهر عقیلی

صدام بزن

نت و تبلچر

شادمهر عقیلی

طرفدار

نت و تبلچر آکورد

شادمهر عقیلی

علامت سوال

آکورد

شادمهر عقیلی

بی احساس

نت و تبلچر آکورد اجرا

شادمهر عقیلی

قاضی

آکورد

شادمهر عقیلی

روز سرد

نت و تبلچر آکورد اجرا

شادمهر عقیلی

تقدیر

نت و تبلچر آکورد اجرا