رضا بهرام

نت و تبلچر
تعداد نت و تبلچر
4
آکورد
تعداد آکورد
9
آموزش
تعداد آموزش
0

رضا بهرام

گل عشق

نت و تبلچر آکورد

رضا بهرام

دیوانه

نت و تبلچر

رضا بهرام

از عشق بگو

نت و تبلچر آکورد آموزش

رضا بهرام

گل مريم

آکورد

رضا بهرام

دل

آکورد

رضا بهرام

عادلانه نیست

آکورد

رضا بهرام

هیچ

آکورد

رضا بهرام

کاش

آکورد

رضا بهرام

مو به مو

نت و تبلچر آکورد

رضا بهرام

آدم سابق

آکورد