ابی

نت و تبلچر
تعداد نت و تبلچر
4
آکورد
تعداد آکورد
11
آموزش
تعداد آموزش
1

ابی

این آخرین باره

نت و تبلچر آکورد

ابی

بوی عیدی (کودکانه)

نت و تبلچر آکورد اجرا

ابی

حریق سبز

آکورد

ابی

پوست شیر

آکورد

ابی

نازی ناز کن

نت و تبلچر

ابی

آبی

آکورد

ابی

یه عاشق

آکورد

ابی

شکار

آکورد

ابی

مداد رنگی

آکورد

ابی

کی اشکاتو پاک میکنه

آکورد

ابی

همین خوبه

آکورد

ابی

نوازش

نت و تبلچر آکورد