پخش

رضا بهرام

گل عشق

icon

ریتم: 6/8

icon

نت و تبلچر

پست شده توسط

icon

اسکرول خودکار

icon

دریافت آکورد

F#m
 در پی چشمت شهر به شهر

F#m Bm
 خانه به خانه شدم روانه

F#m
 گل عشقم را چیدی

F#m Bm
 دانه به دانه چه عاشقانه

C#m D
 آرام  آرام آتش به دلم زدی

F#m Bm C#m
 بنشین که خوش آمدی رویای من

C#m D E F#m
 این تو این جان من شوق چشمان من

F#m Bm C#m
 عاشق ها میکشی زیبای من

F#m
 در پی چشمت شهر به شهر

F#m Bm
 خانه به خانه شدم روانه

F#m
 گل عشقم را چیدی

F#m Bm
 دانه به دانه چه عاشقانه

Bm, C#m D F#m
 مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده

F#m D
 رو نمایان کردی و یک شهر دستش را بریده

Bm C#m D
 کفرمو دینم تو هستی هرچه میبینم تو هستی

F#m
 بیستون ها میکنم من چون که شیرینم تو هستی

F#m
 در پی چشمت شهر به شهر

F#m Bm
 خانه به خانه شدم روانه

F#m
 گل عشقم را چیدی

F#m Bm
 دانه به دانه چه عاشقانه

F#m Bm D E F#m
 من تو را راحت نیاوردم به دست ای جان

E C#m D E F#m
 بعد عمری بر دلت مهرم نشست ای جان

Bm C#m D E
 جز تو در قلبم دگر عشقی ندارم نه

F#m Bm C#m D
 غم شود پیدا مگر من میگذارم نه

C#m D
 آرام  آرام آتش به دلم زدی

F#m Bm C#m
 بنشین که خوش آمدی رویای من

C#m D E F#m
 این تو این جان من شوق چشمان من

F#m Bm C#m
 عاشق ها میکشی زیبای من

نت و تبلچر
برای دانلود نت و تبلچر باید اپلیکیشن اندرویدی ما رو نصب کنی

آهنگ های مرتبط