رضا بهرام

نت و تبلچر
تعداد نت و تبلچر
4
آکورد
تعداد آکورد
9
آموزش
تعداد آموزش
0

رضا بهرام

از عشق بگو

نت و تبلچر آکورد آموزش

رضا بهرام

گل مريم

آکورد

رضا بهرام

دل

آکورد

رضا بهرام

عادلانه نیست

آکورد

رضا بهرام

دیوانه

نت و تبلچر

رضا بهرام

گل عشق

نت و تبلچر آکورد

رضا بهرام

هیچ

آکورد

رضا بهرام

کاش

آکورد

رضا بهرام

مو به مو

نت و تبلچر آکورد

رضا بهرام

آدم سابق

آکورد