پخش

سارا نائینی

اشارات نظر (اجرای زنده)

icon

ریتم: 4/4

پست شده توسط

icon

اسکرول خودکار

icon

دریافت آکورد

D7 Dm Cm Dm D#
 نشود فاش کسی آنچه میان من و توستـــــــــ

D7 Dm Cm Dm D#
 تا اشارات نظر نامه رسان من و  توستـــــــــ

D7 Dm Cm Dm D#
 گوش کن با لب  خاموش سخن میگویم گوش  کنـــ ـ

D7 Dm Cm Dm D#
 پاسخم گو به نگاهی  که زبان من و توستـ ــــــ

D7 Dm Cm Dm D#
 لالالا لـــا لالالــا لالالا لالالا لـــا لــا لا

D7 Dm Cm Dm D#
 لالالا لـــا لالالــا لالالا لالالا لـــا لــا لا


 

D7 Dm Cm Dm D#
 نشود فاش کسی آنچه میان من و توستـــــــــ

D7 Dm Cm Dm D#
 تا اشارات نظر نامه رسان من و  توستـــــــــ

D7 Dm Cm Dm D#
 گوش کن با لب  خاموش سخن میگویم گوش  کنـــ ـ

D7 Dm Cm Dm D#
 پاسخم گو به نگاهی  که زبان من و توستـ ــــــ

D7 Dm Cm Dm D#
 لالالا لـــا لالالــا لالالا لالالا لـــا لــا لا

D7 Dm Cm Dm D#
 لالالا لـــا لالالــا لالالا لالالا لـــا لــا لا


 

D7 Dm Cm Dm Gm
 روزگاری شد و کس، مرد ره عشــق ندیــــــد

D7 Dm Cm Dm Gm
 حالیا چشم جهانـــی  نگران من و توست

D7 Cm Dm Gm
 گرچه در خلوت راز دل  ما کس نرسید کس نرسید

D7 Cm Dm Gm
 همه جا زمزمه عشق نهان من و توست منو توست

D7 Cm
 منو توست منو توست

D7 Dm Cm Dm D#
 لالالا لـــا لالالــا لالالا لالالا لـــا لــا لا

D7 Dm Cm Dm D#
 لالالا لـــا لالالــا لالالا لالالا لـــا لــا لا


آهنگ های مرتبط